جستاری در گونه های آزادی
38 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز و زمستان 1376 شماره 5 و 6 » (7 صفحه - از 176 تا 182)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
متن حاضر گزارش فشرده و مستندی از آزادی استادمطهری در باب پاره‏ای از زوایای مبحث آزادی است که در این راستا به محورهایی چون تعریف آزادی، آرای مطلق، انواع آزادی، عوامل و موانع آزادی عقل، تفکر، آزادی عقیده و آزادیهای معنوی و اجتماعی توجه شده‏است.
آدرس اینترنتی