مطهری و اصلاحات
30 بازدید
محل نشر: کتاب نقد » پاییز 1379 - شماره 16 » (12 صفحه - از 312 تا 323)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله به بررسی نظریات استاد مطهری در باب اصلاحات دینی ـ اجتماعی پرداخته و ویژگیهای اصلاح‏طلبان صالح و نقش علماء دین در پروژه تاریخی اصلاحات را برشمرده و دیدگاه استاد در باب اهداف و آسیب‏شناسی اصلاحات با ذکر ده مورد آسیب، تبیین کرده است. در تغییر و تحولات اجتماعی معمولاً دو پیشنهاد مشهور مطرح می‏شود که هریک طرفدارانی را به خود اختصاص داده است. یکی روش تغییرات ساختاری است که تمام سازمان اجتماعی را فرا می‏گیرد و نمادهای اجتماعی و نظامهای رفتار جمعی را به شیوه دفعی و بنیادی واژگون و نظم نوینی را حاکم می‏کند که از آن به روش انقلابی تعبیر می‏شود و دیگری روش ایجاد تغییرات تدریجی درون ساختی است که به ساخت کلی جامعه و نظامهای رفتاری حاکم بر جامعه کاری ندارد، بلکه از طریق تغییرات برنامه‏ریزی شده و غیررادیکال سعی می‏کند تا زمینه تغییرات عمومی را فراهم سازد که از این روش نیز با عنوان رفورم یاد می‏شود. روش اول عموما با قهر و خشونت و شدت عمل و روش دوم با ملایمت و نرمش و کندی همراه است. آنچه از متون دینی.....
آدرس اینترنتی